Coachen van het systeem

Vaak hangt de hulpvraag ook samen met het systeem waarin het kind zich beweegt. Dit kan het gezin zijn, maar ook de klas of de vriendengroep. Als er bijvoorbeeld sprake is van bijvoorbeeld boosheid of verdriet zit hier vaak een laag onder. Door dit systeem inzichtelijk te maken, door het systeem op te stellen, kan er gewerkt worden naar een oplossing. Laat de liefde maar stromen!