Kindercoaching

De individuele trainingen voor kinderen hebben een oplossingsgerichte insteek. Ik werk vanuit wat het kind al wél goed lukt. Vanuit deze insteek, buig ik het probleem om naar een oplossing die gezocht moet worden. Hier maken we een actieplan op. We bepalen samen een vaardigheid die nog eigen gemaakt moet worden en maken samen een plan hoe we deze vaardigheid gaan leren. We doen spelletjes om volle hoofden leeg te maken en leren helpende gedachtes te formuleren. Het doel is om je eigen kracht te zien, zodat je weer trots op jezelf kunt zijn.

Als uw kind onzeker en angsten (zoals faalangst) heeft en twijfelt aan eigen kunnen of de lat voor zichzelf erg hoog heeft liggen kijk ik samen met uw kind wat er allemaal wél goed gaat en hoe het beter kan worden. Is uw kind dyslectisch en daardoor onzeker? Kan uw kind ’s nachts niet slapen omdat het ligt te piekeren? Samen gaan we kijken hoe het allemaal makkelijker kan worden en wat je wél kan doen zodat het minder erg wordt. Een probleem hoeft niet langer zo belangrijk te zijn: alle kinderen hebben veel mogelijkheden om ze op te lossen.

Mijn ervaring als groep 8 leerkracht en als moeder van een brugpieper lukt het me ook goed om in te spelen op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Deze kan door allerlei redenen stroef verlopen. Ook hiervoor zorgen we samen dat het weer goed gaat voelen.

Vaak hangt de hulpvraag ook samen met het systeem waarin het kind zich beweegt. Dit kan het gezin zijn, maar ook de klas of de vriendengroep. Als er bijvoorbeeld sprake is van boosheid zit hier vaak een laag onder. Door dit systeem inzichtelijk te maken kan er gewerkt worden naar een oplossing. Laat de liefde maar stromen!

Ik put uit verschillende manieren van werken die ik heb geleerd. De opleiding tot systemisch kindercoach, (faal)angst opleiding, kinesiologie opleiding, snel leren=leuk leren trainer, weerbaarheidscoach en mijn bijna 20 jaar lange ervaring als leerkracht en mijn intuïtie maken mij tot een fijne en betrouwbare gesprekspartner en coach.